Skip to menu

원주~강릉 철도건설 둔내역사 신축설계

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font
1111.jpg

PROJECT 

원주~강릉 철도건설 평창역사 신축설계 위치 

강원도 평창군 용평면 재산리 1441-1 

규모 

지상3층 

대지면적 


건축면적 


연면적 

3,820㎡                                                                                  

디자인연도 

2016


11111.jpg