Skip to menu

경원선 철도복원 월정리역사 신축설계 설계공모

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font

1111.jpg


PROJECT 

경원선 철도복원 월정리역사 신축설계 설계공모 위치 

강원도 철원군 동송읍 강산리 2489번지 일원 

규모 

지상3층 

대지면적 


건축면적 


연면적 

3,820㎡                                                                                   

디자인연도

2016