Skip to menu

부산~울산 복선전철 원동역사 신축설계 설계공모

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font
1111.jpg


PROJECT 

부산~울산 복선전철 원동역사 신축설계 설계공모 위치 

부산광역시 동래구 안락동~해운대구 재송동 일대 

규모 

지상3층 

대지면적 

1,417㎡ 

건축면적

718㎡

연면적 

1,011㎡                                                                                                

디자인연도     

2015