Skip to menu

인천발KTX 직결사업 송도역사 증축설계

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font
1개단 용량제한.jpgPROJECT 

송도역사 증축설계 공모

위치 

인천광역시 연수구 옥련동 산51-3번지 일대  

규모 

지상2층 

대지면적 

27,195㎡ 

건축면적 

3,417.94㎡

연면적 

6,043.90㎡

디자인연도 

2019                                                                                    


1개단 용량제한1.jpg