Skip to menu

하남장애인 복지관

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font

1111.jpg


PROJECT 

하남시 장애인 복지관 신축공사 

위치 

하남시 미사강변도시 근린5공원 부지내 

규모 

지하 1지상 4층 

대지면적 

2,100㎡ 

건축면적 

1,679.93㎡ 

연면적 

6,369.49㎡ 

디자인연도 

2013                                                                                   

 

 


9a71080acb8c4dd2135b80113812424c.jpg