Skip to menu

영주변전소

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font

1111.jpg


PROJECT 

도담~영천 복선전철 영주변전소외 6동 신축설계 

위치 

경상북도 영주시 문수면 적동리 114-3 

규모 

지하 1지상 4층 

대지면적 

3,367.42㎡ 

건축면적 

1,111.69㎡ 

연면적 

2,178.69㎡ 

디자인연도 

2016                                                                                    

 

 


2f525b1c4c2ce62d34dce53e00f842c0.jpg